Kushtet e Fesë

Njerëz me ambicie te larta

Njerëz me ambicie te larta
Nxënës i nderuar! Kush të pengon nga epërsia dhe suksesi?  A është varfëria? Ose Sëmundja? Ose dembelia dhe përtacia?  Lërë përtacinë dhe nisu drejt lartësive. Ja një shembull në...

—————

Një shembull nga Kur'ani për paranë dhe pasurinë

Një shembull nga Kur'ani për paranë dhe pasurinë
Kur një musliman shpenzon para bujarisht për të ndihmuar nevojtarët, kjo kënaq Allahun i cili e shpërblen atë me lumturi në këtë jetë dhe në tjetrën. Por nëse me këtë pasuri individi bëhet mendjemadh, egoist dhe mosmirënjohës ndaj Krijuesit, atëhere ate do...

—————

Ekonomia Islame

Ekonomia Islame
Përfytyroni, në një të ardhme jo shumë të largët, ekonomia e SHBA bie pas dekadash akumulimi borxhesh. Ujditë (transaksionet) me letra (prej letre) dhe abuzimet e konsumit përparojnë pamëshirshem ndërkohë që rraskapitja e kapitalit real është në rritje....

—————

A lejohet dhënja e zekatit pabesimtarëve?

A lejohet dhënja e zekatit pabesimtarëve?
Ky është një fragment i shkurtuar i nxjerrur nga libri : URTËSIA NË BINDJE NDAJ URDHËRESAVE TË ALL-LLAHUT, i autorit SHEJHUL ISLAM IBËN TEJMIJE, përkthim i Agim Avdiut , botim i " Klubit Studentor" me 10 05 2007 në Shkup. Fragmenti gjendet në Kapitullin "...

—————

Zekati i fitrit

Zekati i fitrit
Zekati i fitrit është një lloj lëmoshe që jepet në fund të muajit të Ramazanit. Fjala zekat është e lidhur me fjalën fitr nga idaafa (rasa gjinore e gjuhës arabe), e si rezultat i ndërprerjes së agjërimit zekati bëhet i obligueshëm. ...

—————

Inflacioni dhe zekati

Inflacioni dhe zekati
Është një titull paksa a-logjikë për t`u kuptuar dhe theksuar si i tillë , por poqese futemi në esencën e zekatit si institucion mjaft efikas i zgjidhjes së problemeve ekonomike mundemi të bëjmë konkludime komparative ndërmjet zekatit dhe inflacionit. ...

—————