Lexo Kur'an                 Tanzil : Quran               Listen to Quran               

 
 

.

Index Alfabetik

Index Alfabetik
  Rradhitja e sureve   sipas indeksit alfabetik    'Abese    Ibrahim Nahl 'Adijat    Ihlas Nas ...

—————

Porosi kuranore

Porosi kuranore
  Njerëzit e dashur të Allahut Ajeti në gjuhën arabe وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين Ajeti në gjuhën shqipe                  “…dhe bëni mirë, se me të vërtetë Allahu i do bamirësit.”...

—————

Vlera e leximit te Kur'anit

Vlera e leximit te Kur'anit
Vlera e leximit të Kur'anit fisnik Falënderuar qoftë All-llahu, i Cili na zbriti Kur'anin fisnik, që ta kemi në jetë udhëheqës dhe gjykues, dritë dhe shërues, argument dhe shpëtues.     Me te pastrohen zemrat dhe qetësohen, sytë në te kënaqën dhe rehatohen, veshet prehen me dëgjimin...

—————

Rëndësia e leximit të Kuranit

Rëndësia e leximit të Kuranit
Ebu Umame (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të!) të thotë: “Lexoni Kuranin, se ai do të vijë në Ditën e Gjykimit e të bëjë shefat (të ndërmjetësojë) për lexuesit e tij.” Transmeton Uthman ibn Afani (Kënaqësia...

—————

Gjuha e Kuranit

Gjuha e Kuranit
Me të drejtë përdoret sot në shumë vende dhe universitete të botës termi “gjuha e Kuranit” dhe jo gjuha arabe, kur flitet për mësimin e gjuhës dhe letërsisë arabe. Kjo ndodh pasi kemi të bëjmë me një diferencim me aspekte të ndryshme letrare në gjuhën e Kuranit dhe në atë të gjuhës së folur arabe....

—————

Shumë e lehtë dhe investim i leverdishëm

Shumë e lehtë dhe investim i leverdishëm
A dëshironi ta lexoni Kuranin, fjalën e Allahut të Lartësuar në këtë ramazan? Sigurisht që po. Kjo është më se e mundshme, me lejen e Allahut. Ndiqni udhëzimet e mëposhtme dhe do të keni vërtet sukses: Juve ju duhet të lexoni rreth katër faqe e gjysmë pas çdo namazi. Le të bëjmë një llogari të...

—————


                                   Kura'n Shqip Kliko Mbi Foto