Abdesti

Abdesti

1. Lexojmë: "Bismil-lahi rrahmani rrahim"

 2 . I lajmë duartë deri përtej shuplakës tri herë.

 


3. I lajmë dhëmbët dhe shpërlajmë gojën dhe hundën, tri hërë. Me dorë të djathtë shpërlajmë gojën e me të majtë hundën.

 


 4. E lajmë fytyrën, prej ku kanë dalur flokët e deri nën mjekër dhe prej veshit në vesh, tri herë.

 


 5. E lajmë së pari dorën e djathtë e mandej të majtën deri pas bryli, tri herë.

 

 

 6. Me dorë të lagtë e prekim pjesën e përparshme të kokës (mes-h), një herë.

 


 7. Me duar të lagëta i prekim veshtë dhe qafën, një herë. Gishtin treguaes e vejmë në vesh, gishtin e madh pas veshit, e me anën e jashtme të tyre e fërkojmë qafën.

 


 8. E lajmë së pari këmbën e djathtë, mandej të majtën deri përtej nejve.

 

 

 

 

 

Duke marrë abdest e lexojmë kalimei shahadetin. Kur të marrim abdestin, fytyrën dhe duartë i terim me peshqir.

 

 

Nëse nuk kemi ujë të mjaftushëm, atëherë fytyrën,duartë dhe këmbët i lajmë vetëm nga njëherë dhe e fërkojmë kokën. Këto katër punë përbëjn¨´farzet e abdestit. Në këtë rast gojën dhe hundën s'i shpërlajmë, e as veshtë dhe qafën s'e fërkojmë. Me ujë abdest mund të falën shumë namaze.

 

 

Nëse nuk mundeni të arini ta përdoreni ujin atë herë mundeni të merrni tejmmum (spastrim me dhe)

 

Shkruajti Kamer Ibishi


Coment

Date: 27/03/2012

By: musli

Subject: demiri

allahu ju adhuroft te gjithve....

—————