Kushtet e Fesë

Në shërbim te Islamit

Në shërbim te Islamit
Islami! Njëra ndër fetë më të mëdha botërore. Numri i ithtarëve të kësaj feje sillet rreth mbi 1.2 miliard njerëz. Islami! Fe, e cila rregullon të gjitha lëmitë e jetës së njerëzve dhe që paraqet mënyrën më të favorshme të jetës së njerëzve. ...

—————

Kujdesi për te varfërit

Kujdesi për te varfërit
Rezymeja e hutbes: Dallimi mes njerëzve në rizk; vlera e njeriut të varfër besimtar; vlera e bamirësisë ndaj të varfërve dhe kryerjes së nevojave të tyre; disa fragmente nga asketizmi i selefit; gjendja e Pejgamberit, sal-lall-llahu alejhi ve...

—————

Qështja mbi trashegiminë: trajtimi i padrejt i grave!

Qështja mbi trashegiminë: trajtimi i padrejt i grave!
Trashëgimia merret drejtëpërsëdrejti me shpërndarjen e pasurisë, d.m.th me administrimin e kalimit të pasurisë së të vdekurit tek pasardhësit. Në shumicën e shoqërive të hershme, në qytetërimin e lashtë, e drejta për të trashëguar pasurinë e të vdekurit...

—————

Allahu e shton bekimin ndaj atyre që janë mirënjohës!

Allahu e shton bekimin ndaj atyre që janë mirënjohës!
Çdo person është nevojtar për Allahun në çdo moment të jetës. Prej ajrit që e thith dhe ushqimit që e han, prej mundësisë se shfrytzimit të kontrollit të dikujt e deri të aftsia për të folur, prej të qenit i sterhuar e deri te të qënit një shpirt i lumtur....

—————

Matrializmi - Oreksi i pangopshëm i konsumizmit

Matrializmi - Oreksi i pangopshëm i konsumizmit
  Është jashtëzakonisht e lehtë që shpeshherë të gjindemi në rrugë të gabuar kur na duhet të shpenzojmë nga pasuria që Allahu na ka dhënë. Njeriu, në Islam, është i lejuar te gëzojë këtë botë dhe mirësitë e saj por, në te njëjtën kohë, paralajmërohet që...

—————

Kujdes nga mashtrimet ekonomike!

Kujdes nga mashtrimet ekonomike!
Çka veproni nëse dikush ju thërret në telefon apo merrni ndonjë letër që ju keni marrë pjesë në një lojë shpërblyese? Nëse ju përgjigjeni këtyre ju mund të humbni me mija funta. Kjo fletushkë do të ju jap informata për këto mashtrime. Këto mashtrime janë...

—————

A mos jetojmë vetëm që te konsumojmë?

A mos jetojmë vetëm që te konsumojmë?
Në rrafshin më të thjeshtë tregtia dhe biznesi merren me shkëmbimin e të mirave dhe shërbimeve. Por, biznes është më shumë sesa vetëm qarkullim i të mirave dhe shërbimeve në njërën anë dhe e parave në tjetrën. Prodhimi, paketimi, shpërndarja dhe mesazhi...

—————

Demat e detit

Demat e detit
[Arabet e lashte te njohur ndryshe si Nabateanet apo “tregtaret e naftes ne Detin e Vdekur” ishin pasardhesit e popullit arab te Themudit. Nabateanet e lashte jetonin aty ku sot ndodhet Hixhazi, ne veri-perendim te Arabise Saudite. Me vone ata vendosen te...

—————

Historia e dinarit dhe dirhemit islam

Historia e dinarit dhe dirhemit islam
Dirhami dhe Dinari jane perdorur si valuta zyrtare islame ne fillim te Kalifit te dyte te Islamit (634-644 C.E.). Dinari eshte pesha e arit e barabarte me 4.3 grame ndersa Dirhami eshte pesha e argjendit e barabarte me 3.0 grame. Keto mareveshje u vendosen nga kalifi i dyte musliman Umar Ibn...

—————

Pasuria nëntokësore e lindjes së mesme dhe ndikimi i saj në ekonominë botërore

Pasuria nëntokësore e lindjes së mesme dhe ndikimi i saj në ekonominë botërore
Nga historia mësojmë se Lindja e Mesme ka luajtur një rol të rëndësishëm në krijimin e një baze të shenjtë që sot i ka rrënjët më të thella si prijëse e civilizimit më të shenjtë të quajtur Islam. Qytetet e Lindjes së Mesme për mijëra vjet kanë qenë të...

—————