Sunnet

Ligjërimi i fundit i Muhammedit s.a.w.s - (Hutbeja e lamtumirës)

Ligjërimi i fundit i Muhammedit s.a.w.s - (Hutbeja e lamtumirës)
  (Hutbeja e lamtumirës)   Ligjërimi i fundit i Muhammedit (Hutbeja e lamtumirës)   Në emër të All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit O njerëz, dëgjoni se ç‘do t’ju them, se nuk e di a do t’ju takoj më në këtë vend pas këtij viti! O njerëz, frikësohuni Zotit dhe respektojeni atë,...

—————

40 hadithe

40 hadithe
Hadithi 1. "Mëshira Ime tejkalon hidhërimin Tim!" HADITHI 2. "Djali i Ademit më mohoi dhe nuk kishte të drejtë ta bëjë këtë gjë. Dhe ai më mallkoi duke mos pasur të drejtë ta bëjë këtë gjë. Më mohoi kur tha: All-llahu nuk do të më krijojë ashtu siç më krijoi herën e parë (dmth nuk do të më...

—————