4.Kuptimi i drejte i shehadetit (la ilahe ilAllah) - Enis Rama