113.Suretu El Felek

113.Suretu El Felek

 

113.Suretu El Felek 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit, 
2. Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi. 
3. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht. 
4. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja. 
5. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.