112.Suretu El Ihlas

112.Suretu El Ihlas

 

112.Suretu El Ihlas 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Thuaj: Ai, All-llahu është Një! 
2. All-llahu është mbështetja (Atij i mbështetet çdo krijesë). 
3. As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur. 
4. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.