108.Suretu El Ke'uther

 108.Suretu El Ke'uther

 

108.Suretu El Ke'uther 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Ne, vërtet, të dhamë ty shumë mira. 
2. Andaj, ti falu dhe prej kurban për hurë të Zotit tënd! 
3. E s’ka dyshim se urrejtësi yt është farësosur.