101.Suretu El Karia

101.Suretu El Karia

101.Suretu El Karia 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Krisma e kijametit. 
2. Ç'ka është krisma? 
3. Dhe ç’të mësoi ty se ç’është krisma? 
4. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara. 
5. Dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. 
6. E sa i përket atij që i rëndohet peshoja e veprave të tij, 
7. Ai është në një jetë të këndshme. 
8. Ndërsa, atij që ka peshojën e lehtë të veprave të tij, 
9. Vendi i tij do të jetë në Havije. 
10. E ç’është ajo që të njoftoi ç’është ai (Havije)? 
11. Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.